Smide

Med smidning menas att man åstadkommer en plastisk formändring hos arbetsstycket genom att bearbeta det med plana eller graverade verktyg. De tre mest förekommande principerna är sänksmidning, friforms-smidning och stuksmidning.

Skärande bearbetning utgör en betydande utgiftspost inom verkstads-industrin och representerar en stor del av totalkostnaden för de detaljer som tillverkas. Genom att vi smider till form nära färdigmått sparar du material samt tid och kostnad för bearbetning. Genom smidning erhålles en finkornstruktur i ämnet som resulterar i maximal styrka och seghet samt höga slagseghets- och utmattningsvärden.

Vi levererar smide i de flesta förekommande material

(klicka på texten för mer information):

Seghärdningsstål

Seghärdningsstål används där kraven på hög hållfasthet och låg vikt är höga. Används i konstruktioner där de allmänna konstruktionsstålen eller maskinstålen inte uppfyller kraven på hållfasthet och seghet.

Rostfritt och Syrafast

Den viktigaste egenskapen hos rostfria stål är korrosionsmotståndet. Genom att tillsätta olika legeringsämnen förutom krom kan man även förbättra hållfasthet, svetsbarhet och andra egenskaper. Mängden legeringsmetaller vägs alltid mot pris. En låglegerad stålkvalitet korroderar snabbt, en höglegerad blir korrosionsbeständig men kostar betydligt mer.

Kullagerstål

Kullagerstål är ett genomhärdat stål med hög hårdhet och hög nötningsbeständighet. Det används traditionellt främst för tillverkning av rullningslager (t.ex. kullager). SKF kullagerstål används även i många

fall för konstruktionsändamål. Det gäller framförallt detaljer med mindre anspråk på seghet, men med höga krav på hårdhet och små måttförändringar efter härdning. Stålet har också stor användning som verktygsstål, speciellt när det gäller skärande verktyg.

Några användningsområden är; hydraulik och pumpar (kolvar, axlar, kamringar), och verktygsmaskiner (rullar,kugghjul, bussningar, spärrhjul).

Nitrerstål

Nitrerstål är vanligen legerade seghärdningsstål med en speciell sammansättning, som ger högsta ythårdhet vid nitrerhärdning. Nitrerhärdning utförs i ammoniakgas i temperaturer mellan 510-530° C. Kväve diffunderar in i stålytan och ger en extrem hög ythårdhet. Även andra stål än nitrerstålen kan nitrerhärdas varvid hårdheten dock blir lägre.

Verktygsstål

Verktygsstål är avsett för tillverkning av verktyg för till exempel skärande bearbetning (ex. filar och svarvstål) eller formande bearbetning (ex.pressverktyg och valsar). Vanligen har verktygsstål höga kolhalter (1 %), eller små eller stora tillsatser av volfram, krom och vanadin. Verktygsstål har högre seghet, hårdhet och nötningsbeständighet än vanligt konstruktionsstål. Genom upphettning och snabbkylning, härdning samt efterföljande värmebehandling erhålls en god kombination av hårdhet

Comments are closed.